^_^v

måndag 31 januari 2011

The Box is Finished!


Sådär då! Då var den klar! 9 h tog det, och då har jag inte räknat med några torktider.
I princip kan man göra en låda utan att behöva vänta på att något ska torka. Jo, när du sätter ihop den förstås plus att det beror på hur lådan ser ut rent tekniskt. Jag använder i alla fall trälim och det hugger ganska snabbt så man behöver inte vänta många minuter på det.

Det allra viktigaste är dock att man MÅSTE ha sakerna i press medan det torkar och du inte arbetar med det. Det är speciellt viktigt när man gör pärmar och omslag där det inte finns några sidor och indelningar som stadgar upp allt. Annars bågnar sig allt och det vill man inte.
Så press är ett måste! Jag använder inslagna tegelstenar som ni såg på föregående inlägg :)English: There you go then! It took 9 hours excluding drying time.
You CAN make a box without having to wait for things to dry. Well yes, when you put together the parts, plus it depends on how the box looks technically. Anyway I use wood glue and it attaches pretty fast so you don't have to wait many minutes for it.

The most important thing is that you MUST have the object in pressure while you're not working on it before it's dry. It is especially important in bookbinding where there are no sides and divisions which supports it all.
Otherwise, it wont be flat!
So the press is a must! I use wrapped bricks that you saw in the previous post:)

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

Related Posts with Thumbnails